Helin Anaokulu

  • Sosyal Medyada Biz

Reggio Emilia Eğitim Modeli

İtalya’nın ReggioEmilia kasabasında annelerin, babaların hatta tüm kasabanın çocuklar için en güzeli hayal etmesi ile başlar ReggioEmilia yolculuğu. Malaguzzi isimli eğitimci önderliğinde farklı kuramları inceler ve okullarında hayata geçirmeye karar verirler. Vygotsky ve Piaget’in yoğunlukla hissedildiği bu okullarda, önemli olan çocuklardır. Güçlü bir çocuk imajı, çok rollü öğretmen, zengin ve eğitici bir çevre, güçlü ilişkiler, proje tabanlı öğrenme, bu yaklaşımın öne çıkan prensipleridir.


II. Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde ReggioEmillia adı verilen 150,000 nüfuslu bir kasabada anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp, bugün “ReggioEmilia” yaklaşımı adıyla tüm dünyaya yayılan bir okul sistemidir. LorisMalaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür.“Eğitim her çocuğun hakkı” olduğu düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır.

reggio emilia istanbul

 


Bu yaklaşıma göre çocuklar hayatın anlamıyla ilgili cevaplar aramaktadırlar. Onlara cevabı vermek için acele etmemek, onun yerine cevabı kendilerinini bulması için teşvik etmek gereklidir. Erken çocukluk eğitiminde yapılması gereken, çocuklara gelişimlerini destekleyici ve ilerlemelerini teşvik edici bir ortam yaratabilmek ve kendi fikirlerinin gelişmesine fırsat tanımaktır. Çocukların sayısız yaratıcı, entellektüel ve iletişimsel potensiyelleri vardır ve her birine saygı gösterilmelidir. Çocuklar teoriler geliştiren, bilgi üreten, gözlem yapan, aktif deneyimler edinen, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden farklı kaynaklara sahip olan kişilerdir.


ReggioEmilia yaklaşımında, çocuklara somut yaşantılar sunulur, bu sayede yeni deneyimler kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuklar araştıran, üreten ve hipotezlerini test eden kişilerdir. Kendilerini ifade ederken çok farklı sembolik araçlardan yararlanabilirler. Örneğim, resim, heykel, müzik, gölge oyunları, dramatik oyun gibi. Reggio yaklaşımında buna “Çocuğun Yüz Dili” adı verilir. Çocukların düşüncelerini ve duygularını herkes tarafından görünür kılmak adına kullandıkları birçok sayıda dile sahip olduklarına inanılır. Bu diller aracılığıyla çocukların sembolik düşünmesi, yaratıcılığı ve iletişim becerileri gelişir.


KURUMUMUZDA UYGULADIĞIMIZ PROJELER
 Fırın Projesi
 İtalyan Restaurant Projesi
 Oyuncak Dükkanı Projesi
 Elma Şekeri Projesi
 Bilim Projesi


*Her yıl yeni bir proje gerçekleştirilmektedir…

 

reggio emilia istanbul

 

REGGİO EMİLİA KONULARIMIZ

 

 

AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN
PROJE KONULARI MARMARA BÖLGESİ KARADENİZ BÖLGESİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ EGE BÖLGESİ