Hakkımızda

 • Sosyal Medyada Biz

Hakkımızda

Helin Anaokulu 2-6 yaş arası çocuklarımızı sıcak ve samimi aile ortamında,başarılı ve özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek amacıyla 2010-2011 eğitim yılında kapılarını açmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen mevzuata uygun olarak değişik yaş gruplarına dahil çocukların kişisel yetenekleri,gelişimleri gözönüne alınarak ,özel olarak hazırlanmış oyun,eğlence ve eğitim programlarımız bulunmaktadır.

Öğretmen kadromuzda liderlik ve rehberlik vasıflarına sahip,sevecen,güleryüzlü,çocuk eğitimi dalında kendilerini geliştirmiş ve geliştiren,anaokulu öğretmenliği ve çocuk gelişimi eğitimi almış öğretmenlerimiz görev yapmaktadır.Bunun dışında okulumuzda çocuklarımızın psikolojik gelişmelerini hafta boyunca yakından ve birebir gözlemleyen psikoloğumuz bulunmaktadır.Velilerle belirli günlerde görüşmeler yapılacak ve çeşitli konularda eğitimler düzenlenecektir.Psikoloğumuz çocuklarımıza belli aralıklarla gelişim,yetenek ve ruhsal durum testleri uygulayacak,edindiği bilgileri ve izlenimleri ailelerle paylaşacaktır.

Emanet ettiğiniz çocuklarınızın en değerli varlıklarımız olduklarını biliyor ve bu bilinçle yola çıkıp,çocuklarımıza güzenli bir aile ortamında sınırsız olanaklar sunuyoruz.

 

EĞİTİM

Eğitim planlı ve sistemli bir süreçtir.Bilgisi ışığında okul öncesi çocukların çevre ilişkilerini geliştirmek,öğrenmeye ilgi uyandırmak temel amacımızdır.hedeflerimiz;çocukların,bedensel,zihinsel,dilsel,sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olmak,onları sistemli bir şekilde ilköğretime hazırlamak,Türkçeyi doğru ve güzel konuşmayı sağlamakla birlikte İngilizce dilinin temellerini oluşturmak,onlar da Atatürk,insan sevgisi ve manevi değerlere bağlılığın gelişmesine yardımcı olmak,olumlu alışkanlıklar kazandırmak ve olumsuz davranışların düzeltilmesine rehberlik etmek okul öncesi eğitim konusunda anne baba ve çevreyi aydınlatıcı çalışmalar yapmaktır.Bu hedefler altında hazırladığımız eğitim programımız (Milli Eğitim, Bakalorya (PYP), Scamper, Reggio Emilia ) her yaş grubu için uygun içerik ve biçimde uygulanmaktadır..

 

REGGİO EMİLİA EĞİTİM MODELİ (PROJE TABANLI EĞİTİM)

İtalya’nın ReggioEmilia kasabasında annelerin, babaların hatta tüm kasabanın çocuklar için en güzeli hayal etmesi ile başlar ReggioEmilia yolculuğu. Malaguzzi isimli eğitimci önderliğinde farklı kuramları inceler ve okullarında hayata geçirmeye karar verirler. Vygotsky ve Piaget’in yoğunlukla hissedildiği bu okullarda, önemli olan çocuklardır. Güçlü bir çocuk imajı, çok rollü öğretmen, zengin ve eğitici bir çevre, güçlü ilişkiler, proje tabanlı öğrenme, bu yaklaşımın öne çıkan prensipleridir.

II. Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde ReggioEmillia adı verilen 150,000 nüfuslu bir kasabada anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp, bugün “ReggioEmilia” yaklaşımı adıyla tüm dünyaya yayılan bir okul sistemidir. LorisMalaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür.“Eğitim her çocuğun hakkı” olduğu düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır.

Bu yaklaşıma göre çocuklar hayatın anlamıyla ilgili cevaplar aramaktadırlar. Onlara cevabı vermek için acele etmemek, onun yerine cevabı kendilerinini bulması için teşvik etmek gereklidir. Erken çocukluk eğitiminde yapılması gereken, çocuklara gelişimlerini destekleyici ve ilerlemelerini teşvik edici bir ortam yaratabilmek ve kendi fikirlerinin gelişmesine fırsat tanımaktır. Çocukların sayısız yaratıcı, entellektüel ve iletişimsel potensiyelleri vardır ve her birine saygı gösterilmelidir. Çocuklar teoriler geliştiren, bilgi üreten, gözlem yapan, aktif deneyimler edinen, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden farklı kaynaklara sahip olan kişilerdir.

ReggioEmilia yaklaşımında, çocuklara somut yaşantılar sunulur, bu sayede yeni deneyimler kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuklar araştıran, üreten ve hipotezlerini test eden kişilerdir. Kendilerini ifade ederken çok farklı sembolik araçlardan yararlanabilirler. Örneğim, resim, heykel, müzik, gölge oyunları, dramatik oyun gibi. Reggio yaklaşımında buna “Çocuğun Yüz Dili” adı verilir. Çocukların düşüncelerini ve duygularını herkes tarafından görünür kılmak adına kullandıkları birçok sayıda dile sahip olduklarına inanılır. Bu diller aracılığıyla çocukların sembolik düşünmesi, yaratıcılığı ve iletişim becerileri gelişir.

KURUMUMUZDA UYGULADIĞIMIZ PROJELER

– Fırın Projesi
– İtalyan Restaurant Projesi
– Oyuncak Dükkanı Projesi
– Elma Şekeri Projesi
– Bilim Projesi

*Her yıl yeni bir proje gerçekleştirilmektedir…

 

ETKİNLİKLERİMİZ

Uygun materyalle hazırlanmış sınıflarımızda, akademik olarak çocuk gelişimi eğitimi almış nitelikli sınıf öğretmenlerimizin yanı sıra konularında uzman branş öğretmenleri kadrosuyla yapılan etkinlikler :

 

 • Mutfak Etkiliği
 • Okuma-Yazma Eğitici Oyun
 • Anadili Etkinliği
 • Müzik
 • Matematik Etkinliği
 • Kavram ve Yaratıcı Çalışmalar
 • El Sanatları
 • Proje Çalışmaları
 • Dikkat Ve Algı Çalışmaları
 • Drama
 • Fen ve Doğa
 • İngilizce
 • Dans/bale
 • Hareket Ve Koordinasyon

 
 

DOSYALAR

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRETİLECEK KAVRAMLAR : İNDİR
ÜLKELER UYGULAMA PROGRAMI : İNDİR
  
 

Ayda bir gözlem ve inceleme gezilerine gidilir. Her hafta Cuma günleri ayın programına uygun temalı partiler yapılır. Pazartesi günleri Göster-Anlat günü,Salı günü oyuncak günü, çarşamba günleri Süpriz günü, Perşembe günü kitap günü ,cuma günleri Parti günümüzdür.